INSTALACJE SOLARNE

solary.jpg

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 czerwca 2014 roku, godz. 18:00 w Urzędzie Gminy Konopnica(sala konferencyjna)odbędzie się spotkanie mieszkańców miejscowości : Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Stasin, Tereszyn, Uniszowice z którymi zawarto umowę na realizację zadania polegającego na montażu instalacji solarnych. Spotkanie odbędzie się z udziałem Wykonawcy –przedstawiciel Firmy RAPID poda warunki i terminy związane z zaprojektowaniem i wykonaniem instalacji w poszczególnych budynkach.

Projekt pn. EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI środowisko i Czysta Energia , Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku .

Data opublikowania: 07:44, 5 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności