Ferie w Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim

Uczniowski Klub Sportowy WIDOK Lublin zorganizował podczas ferii zimowych 2014 zajęcia sportowo rekreacyjne w Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim.

Dyscypliną przewodnią była piłka nożna. Uczestniczyło w nich 30 uczniów zamieszkałych na terenie gminy Konopnica.

Projekt był sfinansowany ze środków Urzędu Gminy przeznaczonych na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
Grupy uczestników utworzono z podziałem na płeć: 15 chłopców i 15 dziewcząt, którzy na zmianę uczestniczyli w specjalistycznych treningach piłki nożnej oraz w zajęciach ruchowych. Oprócz tego zorganizowane zostały wyjazdy na basen przy Szkole Podstawowej nr 51 w Lublinie oraz na lodowisko przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Sportowa atmosfera pozwoliła wszystkim aktywnie i miło spędzić wolny feryjny czas.

Data opublikowania: 09:19, 13 lutego 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności