Informacja

W dniu 1 marca organizacje pszczelarskie wspólnie z Zarządem Lubelskiej Izby Rolnej skierowały pismo do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie działań edukacyjnych dotyczących zapylaczy, w tym pszczoły miodnej oraz bezpieczeństwa żywności. Jak co roku rozpoczęcie sezonu wegetacyjnego i związana z nim intensyfikacja prac chemizacyjnych w rolnictwie wywołuje ponownie problem wytruć zapylaczy, w tym pszczoły miodnej. Mimo nagłaśniania tematyki ochrony zapylaczy problem wytruć nadal istnieje.

    Równolegle do działań edukacyjnych zostały podjęte starania o powoływanie przez samorządy gminne stałych komisji do spraw szacowania strat w pasiekach spowodowanych zatruciami pszczół wskutek nieprawidłowego zastosowania środków ochrony roślin. W sytuacji skrajnie nieodpowiedzialnego zastosowania środka ochrony roślin co w konsekwencji spowodowałoby zatrucie pszczół, rolnik oprócz utraty korzyści w postaci cofnięcia dopłat z ARiMR musi liczyć się z koniecznością naprawienia szkody wobec pszczelarza, któremu szkodę spowodował. Nastąpi to jeżeli wskutek pracy wspomnianej komisji zostanie ustalony związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy wykonanym zabiegiem a wytruciem pszczół.

Zgodnie z ustawą o stosowaniu środków ochrony roślin, środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska. W związku z powyższym kto w czasie oblotu pszczół i innych owadów zapylających stosuje środki ochrony roślin:

– na rośliny w czasie ich kwitnienia

– kiedy w uprawie chronionej lub w bezpośrednim jej sąsiedztwie występują kwitnące chwasty

– w miejscach gdzie pszczoły mają pożytek

zgodnie z art. 76 ustawy o środkach ochrony roślin podlega karze grzywny.

Jak ważne są to kwestie obrazuje fakt, że powyższe działania na rzecz poprawy sytuacji wspierane są przez Ministerstwo Rolnictwa, Wojewodę Lubelskiego oraz Parlamentarny zespół wspierania pszczelarstwa.

Pszczelarze doskonale zdają sobie sprawę z konieczności stosowania chemii w rolnictwie i w żadnym wypadku nie dążą do ograniczenia zabiegów środkami ochrony roślin. Głos ten jest skierowany do osób stosujących środki ochrony roślin w sposób zagrażający środowisku, niezgodnie z ustawą  o stosowaniu środków ochrony roślin tj. również przestrzeganie okresów prewencji i karencji.

Przykładem, że określone zdjęcia są celowe obrazują zamieszczone zdjęcia przedstawiające rolnika wykonującego zabieg na rzepaku w samo południe w czasie oblotu pszczół.

 Pszczelarze lubelszczyzny

 

 

 

Data opublikowania: 08:36, 27 kwietnia 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności