Informacja – punkt nieodpłatnej pomocy prawnej

Uprzejmie informujemy, iż od początku stycznia 2016r. w Urzędzie Gminy Konopnica został utworzony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej świadczonej osobiście przez adwokata lub radcę prawnego w następujących dniach:

poniedziałek: 10.00. – 14.00
wtorek: 10.00 – 14.00
czwartek: 10.00 – 14.00
piątek: 10.00 – 14.00

Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:
– osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,
– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
– osoby, które ukończyły 65. lat,
– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
– kombatanci,
– weterani,
– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Więcej informacji na stronie:
www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/aktualnosci-glowne/news,7457,darmowa-pomoc-prawna.html  

Data opublikowania: 15:19, 12 stycznia 2016

Kategorie: Ogłoszenia

Inne Ogłoszenia