INFORMACJA

logo_1.jpg

Uprzejmie informuję, że została podpisana umowa z Wykonawcą Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo Handlowym RAPID Sp.z o.o. Projekt realizowany jest w ramach zadania pn. EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa VI środowisko i Czysta Energia , Działanie 6.2. Energia przyjazna środowisku . Planujemy przeprowadzenie spotkań informacyjnych dla mieszkańców z Wykonawcą , o terminach będziemy informowali na stronie internetowej gminy Konopnica, FB, oraz poprzez System Informacji SMS i ogłoszenia w miejscach zwyczajowo ustalonych w danej miejscowości. Poniżej harmonogram przebiegu prac w poszczególnych miejscowościach.

HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY PROJEKT : EKO-ENERGIA W GMINIE KONOPNICA I JASTKÓW wykonania projktu instalacji solarnej w budynkach prywatnych i budynkach użyteczności publicznej realizowanych w okresie lat 2014/2015 w gminie Konopnica

Data opublikowania: 15:07, 23 maja 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności