Gmina Konopnica przystąpiła do przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Wójta Gminy Konopnica z dnia 07.06.2016 r.

Prognoza oddziaływania na środowisko  do Projektu  Strategii Rozwoju Gminy Konopnica na lata 2016-2022

Formularz do pobrania

W terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości można składać uwagi i wnioski do projektu dokumentu :

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Konopnica , Kozubszczyzna 127A , 21-030 Motycz
  • ustnie do protokółu Urząd Gminy Konopnica Punkt obsługi klienta w godzinach pracy Urzędu Gminy Konopnica
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym , na adres poczty elektronicznej sekretariat@ konopnica.eu

Data opublikowania: 09:23, 8 czerwca 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności