Informacja o naborze wniosków

Informacja o naborze wniosków na montaż:

  • Paneli słonecznych,
  • Ogniw fotowoltaicznych
Wójt Gminy Konopnica informuje, że w dniach od 16.02.2016 r. do 29.02.2016 r. przyjmowane będą deklaracje od osób zainteresowanych montażem kolektorów słonecznych i ogniw fotowoltaicznych.

 

Deklaracje wraz w wypełnioną ankietą należy składać:
  1. w punkcie obsługi interesanta UG Konopnica lub
  2. przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Konopnica, 21-030 Motycz

Wyjaśnienia w sprawie można uzyskać pod telefonem 81 5031081 wew. 46

Zainteresowani Właściciele posesji mogą składać wnioski w zależności od potrzeb na

  1. panele słoneczne
  2. ogniwa fotowoltaiczne

UWAGA.
Osoby, które złożyły wnioski o wpis na listę rezerwową paneli słonecznych i nie zostały objęte montażem proszone są o złożenie deklaracji na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

W przypadku nie złożenia deklaracji osoby te zostaną skreślone z listy.

Do pobrania:

Informacje szczegółowe

Deklaracja do wypełnienia – panele słoneczne

 Deklaracja do wypełnienia – ogniwa fotowoltaiczne

Ankieta do wypełnienia – panele słoneczne

Ankieta do wypełnienia – ogniwa fotowoltaiczne

Data opublikowania: 12:42, 17 lutego 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności