DZIEŃ PATRONA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WINCENTEGO WITOSA W MOTYCZU.

W dniu 09czerwca 2014r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Patrona poświęcony Wincentemu Witosowi, działaczowi ludowemu, wójtowi Wierzchosławic, Premierowi Rządu Rzeczpospolitej. W tym roku przypada też 140 rocznica Jego urodzin. Uroczystość naszą rozpoczęliśmy od mszy świętej w kościele, gdzie udaliśmy się z naszym sztandarem, młodzieżą ubraną w stroje krakowskie. Po powrocie do szkoły zatrzymaliśmy się przy tablicy pamiątkowej poświęconej Patronowi, gdzie złożyliśmy kwiaty. Następnie przeszliśmy do sali gimnastycznej, gdzie rozpoczęła się oficjalna uroczystość powitaniem gości przez dyrektora szkoły, po czym odbyła się gala laureatów Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej pt. „A Polska winna trwać wiecznie”. Podczas recytacji i śpiewania uczestnicy oglądali też prezentację o życiu Witosa i historii naszej szkoły. Nagrody ufundowane dla wszystkich występujących wręczył Pan Wójt Mirosław Żydek. Po zakończeniu gali uczniowie z naszej szkoły zaprezentowali przedstawienie pt. „Z życia Witosa”.

Następnie głos zabrał Poseł Jan Łopata, który nawiązał do tradycji naszej szkoły i życia Patrona – wielkiego patrioty, któremu bliskie były sprawy ludzi mieszkających na wsi. Jako pamiątkę podarował książkę o życiu i działalności Witosa, wpisując na pierwszej stronie dedykację.

Dalszą część uroczystości uświetnili uczniowie, którzy w strojach zatańczyli kilka tańców ludowych. Następnie goście zostali zaproszeni na poczęstunek, po którym orkiestra dęta zagrała koncert na zakończenie uroczystości.

Marta Och

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Wincentego Witosa

w Motyczu

Data opublikowania: 11 czerwca 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności