Kategoria: Aktualności

Rolnictwo

Gmina Konopnica posiada bardzo dobre warunki do rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Około 90 %...

Więcej
[Rozmiar: 37825 bajtów]

Walory krajobrazowe

Gmina Konopnica pełni rolę szybko rozwijającej się strefy podmiejskiej, powiązanej komunikacyjnie i przestrzennie z miastem...

Więcej
[Rozmiar: 65556 bajtów]

Sieć wodna

Na terenie gminy Konopnica istnieje słabo rozwinięta sieć rzeczna. Przepływające rzeki i strumyki są niewielkie....

Więcej
[Rozmiar: 56422 bajtów]

Gleby

Gmina Konopnica posiada w województwie lubelskim najlepsze warunki do rozwoju rolnictwa. Wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni...

Więcej
[Rozmiar: 53207 bajtów]

Podłoże geologiczne

Gmina Konopnica położona jest w makroregionie Wyżyna Lubelska, w obrębie dwóch mezoregionów: Płaskowyż Nałęczowski i...

Więcej

Instytucje

Funkcja administracyjna sprawowana jest przez Urząd Gminy w Konopnicy. Na terenie gminy utworzono 21 sołectw....

Więcej

Handel gruntami

W gminie Konopnica dynamicznie rozwija się handel gruntami. Wynika to z faktu położenia gminy na...

Więcej