,,Błogosławiony chleb ziemi czarnej…”

W dniu 23 sierpnia 2015r. w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki
Bożej Anielskiej w Motyczu odbyły się dożynki parafialne. Mszę
koncelebrowali: ksiądz proboszcz Stanisław Szatkowski
i ksiądz Maciej Staszak.
W uroczystościach dożynkowych wzięli udział: Jan Łopata – Poseł na
Sejm, Andrzej Duda – Przewodniczący Rady Gminy oraz licznie
zgromadzeni mieszkańcy naszej parafii.
Msza święta dożynkowa była podziękowaniem za tegoroczne plony. Do
kościoła zostały przyniesione wieńce dożynkowe uwite z tegorocznych
kłosów, wykonane przez panie z Kół Gospodyń z Motycza, Motycza Gór,
Motycza Leśnego, Sporniaka. Dzieci z Motycza, ubrane na ludowo,
przyniosły przed ołtarz kosz owoców. Te piękne wieńce dożynkowe to
symbol plonów naszej ziemi, symbol pracy rolników, sadowników,
ogrodników. W tych wieńcach były kłosy zbóż, które rosły na wielkich
łanach oraz kwiaty, warzywa i owoce z małych, przydomowych ogródków.
W każdym wieńcu znajdowały się bochenki chleba z tegorocznych zbiorów.
Ten chleb jednoczy nasze rodziny, daje poczucie bezpieczeństwa,
zawsze kojarzy się z domem rodzinnym. Zapach chleba i jego smak przez
wieki pozostał ten sam. Podczas mszy modliliśmy się o to, by nigdy nie
zabrakło w naszych domach chleba.
Na zakończenie mszy dożynkowej panie z KGW, w strojach ludowych,
zaśpiewały przed ołtarzem piękną pieśń Zofii Solarzowej – działaczki
ruchu ludowego – „Błogosławiona dobroć człowieka”, która u wielu osób
wywołała wzruszenie na twarzy.
Po mszy gospodynie częstowały kromkami chleba, upieczonego według
tradycyjnych przepisów.

Dziękujemy Ci Boże za miniony rok i prosimy błogosław nam na
następny, aby znowu plony były obfite i zdrowia starczyło wszystkim,
aby je zebrać.

Anna Niedziałek

Data opublikowania: 09:20, 24 sierpnia 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności