,,Przegląd Kolęd Pastorałek i Widowisk Bożonarodzeniowych”

W dniu 2 lutego 2015 r., w święto Matki Boskiej Gromnicznej, Zespół śpiewaczy "Rola", który działa przy „Domu Kultury” w Motyczu wziął udział w „Przeglądzie Kolęd Pastorałek i Widowisk Bożonarodzeniowych” w MDK w Bełżycach. Zespół zaprezentował trzy tradycyjne pieśni związane ze świętami Bożego Narodzenia.
Pieśni bożonarodzeniowe, kolędy i pastorałki stanowią bardzo istotny element współcześnie opracowywanego przez zespół tradycyjnego repertuaru gminy Konopnica. Zaśpiewane w Bełżycach kolędy pochodziły z przekazów i dokumentowanych przez lubelskich folklorystów po II wojnie światowej. Obecnie pieśni te są na nowo przywoływane z pamięci a wspomnieniom związanym z ich dawnym funkcjonowanie towarzyszą emocje i wzruszenia jak przy oglądaniu dawnych fotografii. Panie z Motycza zaśpiewały kolędę „A wczora z wieczora” pochodzącą jeszcze z XVI-wiecznych przekazów oraz dwie kolędy maryjne „Stoi mi lipeńka” i „Najświętsza Panienka po świecie chodziła”, będące apokryficznymi przekazami okoliczności Narodzenia Pańskiego. Wśród zaproszonych zespołów zaprezentowały się: Zespół śpiewaczy z Wojcieszyna, Zespół śpiewaczy ze Strzeszkowic, Zespół śpiewaczy „Jarzębinki” z MDK w Bełżycach, Zespół śpiewaczy z Wierzchowisk, Zespół śpiewaczy „Rola” z Motycza, Zespół „Podzamcze” z Mełgwi, Zespół „Krajka” z GOK w Niedrzwicy, Zespół „Wspomnień Czar” z Lublina –Wrotków, Zespół „Pieśni Czar” z Lublina – Wieniawa. Jako solista wystąpił ks. Andrzej Koziej, który tak samo jak nasz zespół z Motycza wykonywał pieśni tradycyjne bez akompaniamentu.

Data opublikowania: 14:43, 13 lutego 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności