LVI (56) Sesja Rady Gminy Konopnica

Herb gminy Konopnica, biały pół kozioł na granatowym tle

Informujemy że, 18 grudnia 2023 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się LVI (56) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 27 listopada 2023 roku.
4. Pytania i wnioski Radnych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o sygn. RG.0012.28.2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
10.1. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej.
10.2. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o projekcie uchwały budżetowej.
10.3. Przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady o projekcie uchwały budżetowej.
10.4. Przedstawienie ewentualnych zmian do projektu uchwały budżetowej.
10.5. Dyskusja nad projektem budżetu.
10.6. Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na 2024 rok.
11. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad sesji.

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 11:00, 4 grudnia 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności