Apel o racjonalne korzystanie z wody

W związku z wysokimi temperaturami oraz zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej na terenie gminy Konopnica, apeluję o racjonalne wykorzystywanie wody z wodociągu gminnego. Zgodnie z zawartymi umowami gmina dostarcza wodę na potrzeby bytowo-socjalne. Obowiązuje bezwzględny zakaz czerpania wody z hydrantów ppoż. za wyjątkiem poboru wody do celów przeciwpożarowych. Proszę o niepodlewanie trawników, ogrodów, upraw rolnych, sadowniczych i działkowych oraz napełniania basenów wodą z wodociągów gminnych.   
Proszę wszystkich Odbiorców o racjonalne korzystanie  z wody dostarczanej wodociągiem gminnym.

Data opublikowania: 15:28, 27 maja 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności