LV (55) Sesja Rady Gminy Konopnica

Herb gminy Konopnica, biały pół kozioł na granatowym tle

Informujemy że, 27 listopada 2023 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się LV (55) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LIV (54) Sesji Rady Gminy Konopnica z dnia 30 października 2023 roku.
4. Pytania i wnioski Radnych.
5. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez gminę Konopnica lub Państwową Straż Pożarną.
12. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
13. Sprawy różne.
14. Zakończenie obrad sesji.

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 11:00, 20 listopada 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności