11 marca odbyła się uroczysta sesja sołtysów oraz radnych VIII kadencji.

Data została wybrana nieprzypadkowo, bowiem w tym dniu obchodzimy Dzień Sołtysa. Z tej okazji wójt Mirosław Żydek wręczył podziękowania dla sołtysów i radnych za pracę w czasie mijającej kadencji. W szczególny sposób został uhonorowany Pan Marian Żydek, sołtys z Radawca Dużego, który obchodził jubileusz 50-lecia pełnienia służby społecznej.

Z satysfakcją i wzruszeniem wójt Mirosław Żydek podkreślał rolę każdego z sołtysów w swojej miejscowości. Ostatnie pięć lat to czas intensywnej pracy dla dobra mieszkańców całej gminy Realizacja budżetu i inwestycji w tym czasie są imponujące. Zrealizowane dochody na poziomie niespełna 58 mln zł w 2018 r. wzrosły do 95 mln zł w 2024 r. To dowód na doskonałą współpracę, która panowała i nadal panuje w radzie gminy. Pan Wójt podkreślał, że sukces naszego rozwoju oparty jest przede wszystkim na zgodzie pomiędzy radnymi, a także sołtysami i wójtem.

Mijająca kadencja była wyzwaniem dla radnych, bowiem przez niemal 2 lata trwająca pandemia, znacząco ograniczała możliwość spotkań z ludźmi w terenie, jak też naszą działalność uchwałodawczą.

Liczba podjętych uchwał podczas kończącej się kadencji:

rok 2018 po wyborach – 19 uchwał,

2019 – 76 uchwał,

2020 – 41 uchwał (w okresie pandemii odbyło się tylko 9 posiedzeń rady),

2021 – 60 uchwał,

2022 – 87 uchwał,

2023 – 68 uchwał,

2024 (do 11 marca) – 13 uchwał .

Współpraca oraz dialog – to filary sprawnego zarządzania gminą na pożytek wszystkich mieszkańców.

Data opublikowania: 10:20, 15 marca 2024

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności