“Zdalna szkoła w Gminie Konopnica”

Wniosek “Zdalna szkoła w Gminie Konopnica” przeszedł pozytywnie ocenę i uzyskał dofinansowanie w wysokości 69 999,90 zł bezzwrotnej dotacji przeznaczonej na zakup laptopów dla placówek oświatowych. Dzięki dotacji do szkół trafi nowoczesny sprzęt do zdalnego nauczania.

Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

Data opublikowania: 13:12, 12 maja 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności