Zwracamy się do mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Konopnica w 2022 roku (należy wziąć pod uwagę cały rok). Dane zawarte w ankiecie będą wykorzystywane do obliczenia poziomów, które gmina jest zobowiązania osiągnąć. W przypadku nieosiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, gmina otrzymuje kary. Dlatego tez zwracamy się z gorącą prośbą o rzetelne wypełnienie ankiety i złożenie jej do 10 marca br. w Urzędzie Gminy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 81 47 87 328

ANKIETA bioodpady

Data opublikowania: 11:04, 14 lutego 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności