Zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów rewitalizacji w gminie Konopnica do drogi krajowej S19 oraz drogi wojewódzkiej nr 747 poprzez przebudowę drogi na odcinku Konopnica – Radawiec Duży

 

Przed realizacją

Po realizacji