ZMIANY W śWIADCZENIACH RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, że od 01 stycznia 2012 roku zmienił się sposób wyliczania kryterium dochodowego uprawniającego do pobierania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego i do pobierania świadczeń z funduszu alimentacyjnego – Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U. Nr 205 z 2011 r. poz. 1212 ). W związku z tym ubiegając się o zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego jak i o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach lub złożyć oświadczenie oraz dodatkowo należy dostarczyć zaświadczenie z ZUS- lub od pracodawcy, ewentualnie złożyć oświadczenie o składce zdrowotnej w wysokości 9 %.
W nowym okresie zasiłkowym 2012/2013 kryterium dochodowe wylicza się na podstawie dochodów i składki zdrowotnej za 2011 rok.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy pok. nr 24 i pod nr telefonu: 815032289, 815031081 w. 42

Data opublikowania: 11:06, 14 sierpnia 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności