Zmiany dotyczące odbioru odpadów remontowo-budowlanych w PSZOK.

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXII/143/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, od 01 kwietnia br. zostają wprowadzone w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych limity wagowe na odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty. Ustala się limit do 500 kg gruzu oraz pozostałych rozbiórkowych do 1m3 lub 300 kg (np. styropian, karton-gips itp.) z jednego gospodarstwa w danym roku kalendarzowym. Odbiór pozostałych odpadów w PSZOK pozostaje bez zmian. Punkt PSZOK zlokalizowany pod adresem Kozubszczyzna 56A, czynny jest w poniedziałek w godzinach 10-18 oraz w czwartek 7-15.

Szczegółowe informacje Urząd Gminy Konopnica pod nr tel. 81 47 87 328

Data opublikowania: 14:51, 22 marca 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności