Zmiany dotyczące odbioru odpadów remontowo-budowlanych w PSZOK.

Informujemy, iż zgodnie z Uchwałą Nr XXII/143/2021 z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, od 01 kwietnia br. zostają wprowadzone w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych limity wagowe na odpady budowlane i rozbiórkowe. Ustala się limit do 500 kg gruzu oraz pozostałych rozbiórkowych do 1m3 lub 300 kg (np. styropian, karton-gips itp.) z jednego gospodarstwa w danym roku kalendarzowym. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego limitu mieszkaniec może pozostawić odpady do zagospodarowania przez firmę EKO-TRANS zgodnie z cennikiem firmy. Odbiór pozostałych odpadów w PSZOK pozostaje bez zmian. Szczegółowe informacje Urząd Gminy Konopnica pod nr tel. 81 47 87 328

Data opublikowania: 08:41, 25 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności