ZMIANA KATALOGU DOCHODU UTRACONEGO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Polityki Rodzinnej wydał komunikat o rozszerzeniu katalogu dochodu utraconego przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego o obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu przeciwdziałania COVID-19.

Zgodnie z art. 15oa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374, 567 i 568):

1. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2020r. poz. 111 z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń rodzinnych na okresy zasiłkowe od dnia 1 listopada 2019r. do dnia 31 października 2021r.

2. Obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  (Dz. U. z 2019r. poz. 670 z późn. zm.) z powodu przeciwdziałania COVID-19, stanowi utratę dochodu w rozumieniu tej ustawy i jest uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okresy świadczeniowe od dnia 1 października 2019r. do dnia 30września 2021r.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 6 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 18 ust. 4 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w razie utraty dochodu prawo do świadczeń  ustala się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z OPS w Konopnicy
telefonicznie: 815032289, 815031081 wew. 42
lub mailowo: [email protected]

Data opublikowania: 10:02, 28 kwietnia 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności