„ZŁOTE GODY 2017”

Zwracamy się do par małżeńskich obchodzących w 2017 roku  50 – rocznicę zawarcia związku małżeńskiego (cywilnych), będących mieszkańcami gminy o zgłaszanie tego faktu do USC Konopnica – tel: (81) 50 – 31 – 081 wewn. 47.

USC Konopnica wystąpi wtedy do Prezydenta RP o nadanie medali  „Za długoletnie pożycie małżeńskie”, które zostaną wręczone na uroczystości w urzędzie gminy jesienią 2017 roku.

Ustala się termin powyższych zgłoszeń do dnia 20 kwietnia 2017 roku.

Data opublikowania: 08:41, 8 marca 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności