Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczo-wyborczych 2019

Na podst. § 16, pkt 1 i 2 Statutu sołectwa zarządzam przeprowadzenie zebrań wyborczych w związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich. Zebrania wyborcze odbywają się nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru rady gminy.

Harmonogram zebrań wiejskich sprawozdawczo-wyborczych 2019

Lp.

Nazwa sołectwa Data zebrania i godzina Miejsce zebrania

1.

Szerokie  12 luty 2019 r.
godz.1700
świetlica
OSP Szerokie

2.

Marynin 19 luty 2019 r.
godz.1800
świetlica Marynin
(były budynek policji)

3.

Motycz-Leśny 15 marca 2019 r.
godz.1800

świetlica
OSP Motycz-Leśny

4.

Radawiec Mały 15 marca 2019 r.
godz.1700

świetlica
OSP Radawczyk Drugi

5.

Kozubszczyzna 18 marca 2019 r.
godz.1800

sala konferencyjna
Urzędu Gminy Konopnica

6.

Stasin 19 marca 2019 r.
godz.1800

Szkoła Podstawowa
w Stasinie

7.

Uniszowice 20 marca 2019 r.
godz.1700

Świetlica OSP Uniszowice

8.

Radawczyk Drugi 21 marca 2019 r.
godz.1800

świetlica OSP Radawczyk Drugi

9.

Zemborzyce Tereszyńskie 22 marca 2019 r.
godz.1800

świetlica OSP Zemborzyce Tereszyńskie

10.

Konopnica-Motycz 22 marca 2019 r.
godz.1800

sala konferencyjna
Urzędu Gminy Konopnica

11.

Tereszyn 22 marca 2019 r.

godz.1700

świetlica OSP Tereszyn

12.

Motycz Józefin 29 marca 2019 r.
godz.1800

  u sołtysa

13.

Sporniak 29 marca 2019 r.
godz.1700

  u sołtysa

14.

Zemborzyce Podleśne 4 kwietnia 2019 r.
godz.1700

Szkoła Podstawowa
Zemborzyce Tereszyńskie

15.

Konopnica 5 kwietnia 2019 r.

zmiana terminu na
9 kwietnia 2019 r.
godz. 1800

świetlica OSP Konopnica

16.

Motycz 5 kwietnia 2019 r.zmiana terminu na
6 kwietnia 2019 r.
godz.1800

Szkoła Podstawowa Motycz

17.

Pawlin 5 kwietnia 2019 r.
godz.1900

świetlica OSP Pawlin

18.

Zemborzyce Dolne 6 kwietnia 2019 r.
godz.1600

Szkoła Podstawowa Zemborzyce Tereszyńskie

19.

Zemborzyce Wojciechowskie 6 kwietnia 2019 r.
godz.1800

Szkoła Podstawowa Zemborzyce Tereszyńskie

20. Radawiec Duży 6 kwietnia 2019 r.

zmiana terminu na
30 marca 2019 r.
godz.1700

świetlica OSP
Radawiec Duży

21. Lipniak 8 kwietnia 2019 r.

zmiana terminu na
9 kwietnia 2019 r.
godz.1700

  u sołtysa

Serdecznie zapraszam na zebrania


Wójt Gminy
mgr Mirosław Żydek

Data opublikowania: 14:00, 31 stycznia 2019

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności