Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych w związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach projektów grantowych

W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków w ramach projektów grantowych (planowanymi w kwietniu 2017r. ) w zakresie przedsięwzięć:

• Warsztaty, szkolenia dla animatorów i liderów
• Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
• Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej
• Aktywizacja społeczna seniorów
• Udział w targach i wystawach
• Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne
• Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury


zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych skierowanych do przedstawicieli:
– organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej
– kościołów i związków wyznaniowych
– jednostek sektora finansów publicznych
– instytucji kultury

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje na temat:
– zasad i warunków ubiegania się o pozyskanie grantu
– procedury aplikowania o udzielenie wsparcia oraz dokumentacji konkursowej
– zasad oceny i wyboru operacji przez LGD

Miejsca i terminy spotkań informacyjnych:

LP Gmina Data i godzina Miejsce
1.  Jabłonna  17.03.2017, godz. 16:00   Gminne Centrum Kultury w Piotrkowie
2.  Bychawa  20.03.2017, godz. 16:00  Urząd Miejski w Bychawie sala konferencyjna
3.  Konopnica  20.03.2017, godz. 16:00  Urząd Gminy Konopnica
4. Wólka 20.03.2017, godz. 16:00 Urząd Gminy Wólka Sala Posiedzeń
5. Jastków 21.03.2017, godz. 9:00  Urząd Gminy Jastków sala konferencyjna
6. Niedrzwica Duża 21.03.2017, godz. 16:00 Urząd Gminy Niedrzwica Duża
7. Zakrzew 21.03.2017, godz. 13:00  Urząd Gminy Zakrzew Sala Posiedzeń Rady
8. Bełżyce 22.03.2017, godz. 16:00 Miejski Dom Kultury w Bełżycach
9. Strzyżewice 22.03.2017, godz. 17:00 Centrum Kultury i Promocji Gminy Strzyżewice
10. Głusk 23.03.2017, godz. 13:00 Urząd Gminy Głusk Sala Narad
11. Wysokie 23.03.2017, godz. 10:00 Urząd Gminy Wysokie
12. Krzczonów 24.03.2017, godz. 13:00 Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
13. Niemce 24.03.2017, godz. 15:30 Świetlica w parku w Niemcach
14. Garbów 28.03.2017, godz. 16:30 Dom Strażaka w Garbowie
15. Borzechów 29.03.2017, godz. 17:00 Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie

Spotkania mają charakter otwarty.

Jednocześnie informujemy, że w dniach 4 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 oraz 6 kwietnia 2017 r. o godz. 15.00 w biurze LGD „Kraina wokół Lublina” ul. Narutowicza 37/5 w Lublinie odbędą się warsztaty wypełniania wniosków o udzielenie grantu. Z uwagi na charakter roboczy warsztatów prosimy do udziału osoby, które uczestniczyły już w ogólnych spotkaniach informacyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (na warsztatach 4 i 6 kwietnia 2017 roku) prosimy o zgłoszenia uczestnictwa pocztą elektroniczną e-mail: [email protected] lub telefonicznie 81 532 30 65 do dnia 3 kwietnia do godz. 15.00

Informujemy również, że istnieje możliwość konsultacji w formie doradztwa indywidualnego prowadzonego przez pracowników biura LGD w siedzibie LGD „Kraina wokół Lublina (ul. Narutowicza 37/5, Lublin) w godzinach 7:00-15:30 od poniedziałku do piątku, podczas którego można skorzystać z pomocy przy uzupełnianiu dokumentacji aplikacyjnej.

Materiał opracowany przez LGD „Kraina wokół Lublina” – www.krainawokollublina.pl
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Wsparcia dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Data opublikowania: 10:13, 7 marca 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności