Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego (SUMP: ang. Sustainable Urban Mobility Plan).
SUMP to dokument strategiczny, opracowywany i wdrażany przez władze miasta i podmioty realizujące politykę transportową, przy współudziale mieszkańców.

W związku z obowiązkami wynikającymi z członkostwa w UE oraz ze zmianami klimatycznymi powinniśmy dążyć do zapewnienia usług transportowych bezpiecznych, przyjaznych środowisku, efektywnych kosztowo i wpływających pozytywnie na jakość życia mieszkańców.

Prace nad dokumentem rozłożone są na trzy etapy i potrwają do końca 2022 roku. Aktualnie rozpoczyna się etap pierwszy – konsultacje społeczne, które mają na celu zebranie propozycji działań związanych z poprawą mobilności.
Zaplanowaliśmy 2 spotkania dla mieszkańców Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Odbędą się one on-line za pomocą platformy Zoom – mamy nadzieję, że ta formuła oraz możliwość wyboru dogodnego terminu ułatwią Państwu obecność. Należy wybrać tylko jedno spotkanie. Nie trzeba wcześniej się rejestrować, wystarczy wejść we właściwy link.

16 marca (środa), 17:00–20:00: https://tiny.pl/9lhdc, ID: 893 4490 5547, hasło: mobilnosc
17 marca (czwartek), 17:00–20:00: https://tiny.pl/9lhfw, ID: 822 4747 4869, hasło: mobilnosc

Zapraszamy serdecznie!

Biuro Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, Urząd Miasta Lublina
TRAKO PROJEKTY TRANSPORTOWE Szamborski i Szelukowski Spółka Jawna

Data opublikowania: 11:18, 8 marca 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności