XXVI (26) SESJA RADY GMINY KONOPNICA

Informujemy że, 25 czerwca 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica odbędzie się XXVI (26) Sesja Rady Gminy Konopnica VIII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Pytania i wnioski Radnych.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji z dnia 14 czerwca 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok.
7. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Konopnica za rok 2020.
7.1. debata nad raportem.
7.2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Konopnica wotum zaufania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Konopnica z wykonania budżetu za 2020 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Konopnica z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
10. Odpowiedzi na pytania i wnioski Radnych.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad sesji.

 

www.posiedzenia.pl/konopnica

Data opublikowania: 11:09, 11 czerwca 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia, Wydarzenia

Inne Aktualności