Włączenie jednostki OSP Radawiec Duży do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego

W dniu 24.06.2018r. uroczystości rozpoczęły się Mszą Św. w kościele w Radawcu Dużym pod przewodnictwem ks. kan. Stanisława Papierza,  proboszcza parafii. Dalsza część odbywała się na boisku przy strażnicy OSP. Zgodnie z ceremoniałem strażackim odbyło się odegranie hymnu i wciągnięcie flagi na maszt. Meldunek od Komendanta Gminnego Druha Tomasza Wójcika przyjął i przeglądu dokonał Wiceprezes ZOW  Związku , Członek Zarządu Głównego Druh poseł Jan Łopata. Następnie Wójt Gminy, a jednocześnie Członek ZOW  Druh Mirosław Żydek powitał przybyłych gości i strażaków. Przybyli m.in.: Proboszcz  parafii Radawiec Duży ks. kan. Stanisław Papierz, Kapelan Gminny  OSP  ks. kan. Konrad Dobrowolski,  ks.dr.hab. Mirosław Sitarz, Poseł na Sejm RP, Wiceprezes ZOW ZOSP Druh Jan Łopata, Członek   ZOW  Związku   Druh st. bryg. Mirosław Hałas, Wiceprezes ZOP ZOSP  , Starosta Powiatu Lubelskiego Druh Paweł Pikula, Sekretarz ZOP ZOSP  Druh st. bryg. Mieczysław Dziura, Zastępca  Komendanta  Miejskiego PSP  w Lublinie bryg. Maciej Błaszczyk, Dowódca JRG Bełżyce st. kpt. Adam Pietrzak, Zastępca Dowódcy JRG Bełżyce st. kpt. Dariusz Pruszkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Sekretarz Gminy Konopnica Druh Konrad Banach, Skarbnik Gminy Konopnica Druhna Marta Skulimowska, Radni Gminy Konopnica, Zarząd Gminny ZOSP z prezesem Jerzym Sieńko, Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach Podinspektor Mariusz Kozak, Dzielnicowy KP  w Bełżycach post. Piotr Wadowski, Zastępca Dowódcy  21 Batalionu Lekkiej Piechoty II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr Krzysztof Krawczyk, Prezesi i Naczelnicy OSP, Dyrektor ZOZ Motycz Sz.P. Jerzy Babkiewicz, Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym Sz.P. Hanna Szymańska , była dyrektor SP w Radawcu  Dużym Sz.P. Helena Brodziak, była bibliotekarka Filii w Radawcu Dużym Sz.P. Wanda Kurnicka, oraz gospodarze uroczystości Prezes OSP Radawiec Duży  Tomasz Brodziak oraz Sołtys Radawca Dużego Marian Żydek.

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Lublinie bryg. Maciej Błaszczyk odczytał i wręczył na ręce  Prezesa Jednostki OSP Radawiec Duży decyzję o włączeniu do KRSG. Decyzję o przyjęciu jednostki w  skład elitarnych jednostek OSP należących do KSRG podpisał Komendant Główny PSP  gen. brygadier Leszek Suski. Jest to powód do dumy i satysfakcji z dokonań jednostki, ale jednocześnie zwiększenia wymagań dla członków OSP Radawiec Duży. Okolicznościowe listy gratulacyjne wręczyli Jednostce również Wójt Mirosław Żydek i Prezes ZOG Związku Jerzy Sieńko. W punkcie dotyczącym wręczania medali strażackich odznaczenia otrzymali: Medal Honorowy im. Bolesława  Chomicza  Druh Jerzy  Sieńko,  ,,Złoty Medal za zasługi dla pożarnictwa”  Druh Jarosław Jarecki, ,,Srebrny Medal”  Druh Konrad Żydek,  ,,Brązowy Medal” dla   Druhen i Druhów : Milena Fils-Bąk, Weronika Wilczek, Patrycja Podstawka, Katarzyna Kawka, ,,Strażak Wzorowy” dla następujących Druhów: Apolonia Furtak, Marcin Lipski, Jarzy Wójtowicz, Piotr Borek, Jarosław Grzesiak  oraz Andrzej Korzeniewski. Dekoracji dokonali: Członek Zarządu Głównego  Związku Druh Poseł Jan Łopata , Członek  ZOW   Druh Mirosław Hałas, Członek ZOW  Druh Mirosław Żydek, Wiceprezes ZOP, Starosta Druh Paweł Pikula. Odznaki ,, MDP” z rąk Prezesa ZOG ZOSP Jerzego Sieńko i Wiceprezesa Mirosława Żydka otrzymali : Srebrne odznaki ,,MDP” Emilia Gajer, Justyna Pietrzak, Radosław Wilczek, Patryk Gajer, Jakub Mazurek, Bartłomiej Żydek, Jan Radzikowski, Jakub Małek  oraz Brązowe odznaki

,, MDP” Agnieszka Nowak i Aleksandra Kruk

W wystąpieniach okolicznościowych głos zabierali Wiceprezes ZOW ZOSP, Członek Zarządu Głównego Druh Poseł Jan Łopata, w imieniu Wiceprezesa Zarządu Głównego, Prezesa ZOW ZOSP  Druha Mariana Starownika ,  Członek ZOW ZOSP  Druh Mirosław Hałas , Starosta Powiatu Lubelskiego Druh Paweł Pikula, w imieniu   Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg Grzegorza Alinowskiego, Zastępca Komendanta Miejskiego bryg. Maciej Błaszczyk .

W podziękowaniach  od Zarządu OSP Radawiec Duży statuetki pamiątkowe otrzymali: Wiceprezes ZOW ZOSP, Członek Zarządu Głównego Druh poseł Jan Łopata, Lubelski  Komendant Wojewódzki PSP  st.bryg. Grzegorz Alinowski , Komendant Miejski  PSP  bryg. Marek Fiutka, Wójt Gminy Konopnica Druh Mirosław Żydek,  Przewodniczący Rady Gminy Druh Andrzej  Duda, Sołtys Radawca Dużego Druh  Marian Żydek.

Wręczono również podziękowania sponsorom uroczystości. Właścicielowi firmy PRO-MEN   Panu  Marianowi Tokarzowi, Właścicielowi firmy Transportowej Panu Markowi Urbanowi, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Poniatowej Pani  Maryli Kani, Właścicielowi firmy ,,ROLBUD”  Panu    Romanowi  Madejkowi, Właścicielowi firmy Igord  Panu Jerzemu Podgórskiemu, Właścicielowi firmy Maga Panu Grzegorzowi Cieszko, Właścicielom firmy Frajda Państwu Agnieszce i Andrzejowi Giza, Panu Grzegorzowi Fabianowi, Właścicielom Stacji Paliw BP Panu Pawłowi Łukasiewiczowi oraz Panu Stanisławowi Łukasiewiczowi , Zwiedzajlubelskie.pl. i Lublin112  Panu Tomaszowi Sieńko, Prezesowi GS w Konopnicy Panu Jerzemu  Sieńko, Państwu Annie i Andrzejowi Pietrzakom, Dowódcy 21 Batalionu Lekkiej Piechoty II LBOT   Panu ppłk. Arturowi Chapskiemu,  Dyrektorowi Aeroklubu Lubelskiego  Panu Adamowi Gruszeckiemu, Państwu Irenie i Krzysztofowi Różyckim.

Po części oficjalnej gospodarze zaprosili gości i strażaków na wspólny poczęstunek.

 

 Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 11:48, 29 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności