Ważna informacja dla mieszkańców!!

Urząd Gminy Konopnica przypomina o obowiązku umieszczenia tabliczki z numerem porządkowym posesji i nazwą miejscowości, wynika to z przepisów prawnych tj.  art. 47b ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.). Oznakowanie posesji tabliczką należy do obowiązku właściciela nieruchomości lub innych osób, które takimi nieruchomościami władają.

Tabliczka z numerem porządkowym powinna być umieszczona w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku. W przypadku, gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Brak właściwej tabliczki z numerem porządkowym może powodować trudności z dotarciem pod wskazany adres między innymi służbom ratowniczym lub pracownikom zajmującym się odbiorem odpadów.

Ustawa nie narzuca koloru, wielkości oraz wzoru tabliczki, jedynie zobowiązuje do umieszczenia na niej numeru budynku oraz nazwy miejscowości.

Data opublikowania: 14:54, 22 grudnia 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności