W Szkole Podstawowej w Motyczu obchodzono 15 rocznicę nadania imienia Wincentego Witosa.

25 maja 2015 w Szkole Podstawowej w Motyczu obchodzono 15 rocznicę nadania imienia Wincentego Witosa. W obchodach wzięli udział uczniowie, rodzice, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz zaproszeni goście: P. Mirosław Żydek, Wójt Gminy Konopnica, P. Konrad Banach, sekretarz Gminy, przewodniczący Rady Powiatu, P. Ewa Żydek, sołtys Motycza, ks. S. Szatkowski, P. Adam Żuchnik, przewodniczący Rady Rodziców, dyrektorzy Szkół z gminy Konopnica: P. Aniela Sobolewska, P. Anna Obara, P. Hanna Szymańska, P. Jacek Wójcik, P. Andrzej Cywiński oraz radni gminy Konopnica.

Uroczystość rozpoczęła się Maszą świętą, którą ks. Stanisław Szatkowski odprawił w intencji patrona oraz społeczności szkolnej. Podczas części artystycznej zaprezentowali się laureaci Gminnego Konkursu Poezji i Pieśni Patriotycznej „A Polska powinna trwać wiecznie”. Wystąpili uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stasinie, Zembrzycach Tereszyńskich, Konopnicy, Motyczu, Radawcu Dużym oraz uczennice Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim. Dzieci skłoniły do zadumy i refleksji nad historią oraz przyszłością Polski. Zostały nagrodzone przez P. Wójta nagrodami książkowymi oraz dyplomami. Następnie uczniowie z klas 4-6 przedstawili humorystyczną inscenizację dotyczą życia oraz działalności politycznej Witosa, która bardzo spodobała się publiczności. Swój talent pokazali również tancerze ze szkolnego zespołu ludowego, które pod kierunkiem p. Marcina Snuzika zatańczyły polskie tańce ludowe. Ostatnim punktem programu był występ młodzieżowej i dziecięcej orkiestry dętej, która pod batutą pana Antona Szaszkowa wykonała standardy polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej.

Obchody rocznicy nadania szkole imienia na stałe wpisały się w kalendarz szkolnych imprez. Jest to doskonała okazja do tego, by przybliżać uczniom sylwetkę patrona- Wincentego Witosa oraz jego zasługi dla Ojczyzny.

Katarzyna Witek-Pastuszak

Data opublikowania: 11:41, 1 czerwca 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności