W dniu 13 marca 2023r. Wójt Gminy – Mirosław Żydek powierzył Pani Hannie Szymańskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym

W dniu 13 marca 2023r. Wójt Gminy  – Mirosław Żydek powierzył Pani Hannie Szymańskiej stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym na okres od 1 września 2023r. do 31 sierpnia 2028r.

7 marca br. Komisja Konkursowa  w wyniku procedury konkursowej wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym. W 12 osobowym składzie:
3 przedstawicieli Gminy Konopnica, 3 przedstawicieli Kuratorium Oświaty w Lublinie,
2 przedstawicieli oświatowych związków zawodowych, 2 członków Rady Rodziców oraz
2 członków Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym, wyłoniła Panią Hannę Szymańską na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym. Pani Hanna Szymańska jest nauczycielem dyplomowanym, posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym zdobyte na kierunku – pedagogika wczesnoszkolna oraz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu placówki, od dnia 1 września 2013r. pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Radawcu Dużym.

 

Data opublikowania: 13:42, 13 marca 2023

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności