Uwaga Rolnicy!

Pozostały 2 dni na złożenie wniosków o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. Dotyczy to materiału siewnego: zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych i ziemniaka siewnego – zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2014 r. do 15 czerwca 2015 r.
Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, 20-610 Lublin, ul. Leszka Czarnego 3.
Zachęcamy także do korzystania z bezpłatnej aplikacji ELF dostępnej na stronie internetowej https://elf.arr.gov.pl/dostępna


Stawki dopłat do 1 ha powierzchni,
na której wysiano/ wysadzono materiał siewny wynoszą:

• 80 zł – zboża, mieszanki zbożowe i pastewne,

• 130 zł – rośliny strączkowe,

• 400 zł – ziemniaki.

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A.

Szczegółowe informacje o dopłatach można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w Oddziale Terenowym ARR w Lublinie tel.: (81) 536 37 00 oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl.

Data opublikowania: 12:35, 25 czerwca 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności