UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Wciąż trwają nabory wniosków na wsparcie w ramach COVID-19!

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie przypomina, że wciąż trwają nabory wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej, dla przedsiębiorców, którzy  dotychczas nie skorzystali z poniższych form wsparcia:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15zzc)

Zapraszamy  również organizacje pozarządowe do składania wniosku o:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze)

 

Wcześniejsze skorzystanie z pożyczki dla mikroprzedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych (art. 15zzd, 15zzde) nie wyklucza z otrzymania w/w dofinansowań.

Jednocześnie, Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż w/w wnioski złożone po dniu 30 listopada 2020 r. obejmować mogą maksymalnie 1-miesięczny okres dofinansowania.

Zgodnie z komunikatem Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19, pomoc przyznaje się nie później niż do 31 grudnia 2020 r.  (sekcja 3.1 pkt 22 lit. d.) (DZ. U. UE.C.2020.91.I.1).

Szczegółowe informacje na stronie https://lublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza

lub pod nr tel. 81 745-18-16 w 259

Data opublikowania: 14:07, 11 grudnia 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności