UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! Wciąż trwają nabory wniosków na wsparcie w ramach COVID-19!

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie przypomina, że wciąż trwają nabory wniosków w ramach Tarczy antykryzysowej, dla przedsiębiorców, którzy  dotychczas nie skorzystali z poniższych form wsparcia:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15zzb)
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę fizyczną niezatrudniającą pracowników (art. 15zzc)

Zapraszamy  również organizacje pozarządowe do składania wniosku o:

  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze)

Zgodnie z art. 31zzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wnioski o przyznanie wsparcia, o których mowa w art. 15zzb ‑ 15zze mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r., a wsparcie może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

Wobec powyższego wnioski złożone po dniu:

–  30 kwietnia  2021 r. obejmować mogą maksymalnie 2-miesięczny okres dofinansowania

–  31 maja 2021 r. obejmować mogą maksymalnie 1-miesięczny okres dofinansowania,

Szczegółowe informacje na stronie
https://lublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza
lub pod nr tel. 81 745-18-16 w 259,  506-174-560

Data opublikowania: 14:41, 20 kwietnia 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności