Uroczystość strażacka w Radawczyku Drugim

W dniu 14 grudnia 2013r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP z udziałem zaproszonych gości w strażnicy OSP w Radawczyku Drugim.
Posiedzenie otworzył i powitał członków Zarządu Oddziału Gminnego, przedstawicieli jednostek OSP oraz zaproszonych gości Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Jerzy Sieńko. Spośród zaproszonych gości byli obecni:  

– Poseł na Sejm RP, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Druh Jan Łopata,
– Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Lublinie, Starosta Powiatu Lubelskiego Druh Paweł Pikula,
– Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku w Lublinie Druh Mieczysław Dziura,
– Komendant Miejski PSP w Lublinie St.bryg. Mirosław Hałas,
– reprezentująca Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana, Pani Dyr. Magdalena Urbaś z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie,
– Wiceprezes WFOśiGW w Lublinie Druh Lucjan Orgasiński,
– Kapelan Oddziału Gminnego ZOSP RP Ks.kan. Konrad Dobrowolski,
– Członek Zarządu Oddziału Powiatowego, Wójt Gminy Konopnica Druh Mirosław Żydek,
– Radny Powiatu Lubelskiego, Pan Jerzy Babkiewicz,
– Burmistrz Miasta Bełżyce, Druh Ryszard Góra,
– Wójt Gminy Niemce, Druh Krzysztof Urbaś,
– Wójt Gminy Kąkolewnica, Pan Zbigniew Ładny,
– Radni Gminy Konopnica na czele z Przewodniczącym Rady Druhem Andrzejem Dudą,
– Zastępca Wójta Gminy Konopnica, Druh Konrad Banach,
– Sekretarz Gminy Konopnica, Pani Anna Olszak,
– Zastępca Głównego Księgowego, Pani Marta Skulimowska,
– Właściciel firmy Rolbud, Pan Roman Madejek,
– Właściciel hotelu Korona, Pan Edward Derkacz,
– Redaktor Dziennika Wschodniego, Pan Waldemar Sulisz,
– Prezes Stowarzyszenia „Skaut”, Pani Elżbieta Nowak,
– Pani Małgorzata Kaczorowska z mężem Feliksem Trojanowskim,
– Pan Janusz Ozga, szef kuchni Valentino w Konopnicy.
Prezes ZOGm. J. Sieńko przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu w 2013 r.
Oddział Gminny zrzesza 11 jednostek OSP z 323 członkami, w tym 21 kobiet, 8 członków honorowych i 10 członków wspierających. OSP Pawlin jest włączona do KSRG. Na wyposażeniu jednostek jest 1 samochód ciężki, 8 średnich i 4 lekkie.
W bieżącym roku odbyły się między innymi eliminacje gminne OTWP „Młodzież zapobiega pożarom”, w których wzięło udział 30 uczniów, a 12 uczniów MDP uczestniczyło w turnusach szkoleniowo-wypoczynkowych na Węgrzech i Niechorzu.
Jednostki OSP naszej gminy brały udział w gminnych i powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych osiągając wysokie wyniki, najlepszym dowodem na to są II miejsce OSP Pawlin i VI OSP Radawiec Duży w Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych. Dodatkowo rozegrano na nowym boisku Centrum Aktywizacji Fizycznej i Kulturalnej w Kozubszczyźnie turniej w piłce siatkowej o Puchar Wójta Gminy Konopnica.
W 2013 r. było 117 zdarzeń, w tym 29 pożarów, do których wyjeżdżało 87 razy 482 strażaków z 9 jednostek OSP.
Wiceprezes ZOGm. Związku Druh Mirosław Żydek – Wójt Gminy przedstawił i omówił prezentację dotyczącą realizacji wydatków i zamierzeń w ochronie przeciwpożarowej gminy w 2013 r. Plan budżetu na 2013 r. w Rozdziale OSP w kwocie – 770447 zł, w tym wydatki inwestycyjne – 499046 zł, wydatki bieżące – 271401 zł został wykonany w 100 %.

Remonty strażnic OSP w 2013 r. :

1.
Remont budynku remizy OSP w Motyczu. Łączny koszt remontu – 140762,00 złote.
2. Przekazanie do użytkowania świetlicy OSP Kozubszczyzna wraz z wykonaniem remontu powyższego pomieszczenia. Łączny koszt remontu – 27740,00 złotych.
3. Wymiana drzwi wewnętrznych w strażnicy OSP Konopnica. Łączny koszt remontu – 17448,00 złotych.

Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych w 2013 r.:
1. średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MIDLUM 220 DCI wraz z wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym – 240000,00 zł dla OSP Radawiec Duży,
2. Lekki samochód ratowniczo gaśniczy FORD TRANSIT KOMBI M1 2,2 TDCI, 140 KM wraz z wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym – 141000,00 zł dla OSP Radawczyk Drugi. (w tym dotacje Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku – 50000,00 zł, WFOśiGW w Lublinie – 30000,00 zł).

W b.r. zakupiono między innymi następujący sprzęt ratowniczo-gaśniczy :
1. agregat prądotwórczy i pompę szlamową dla OSP Motycz,

2. agregat prądotwórczy dla OSP Radawiec Duży,

3. agregat prądotwórczy i 2 sztuki pilarek spalinowych dla OSP Tereszyn,

4. zakup motopompy Tohatsu 16/8 za kwotę 31212 zł ( w tym dotacje z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP – 10000,00 zł, z WFOśiGW w Lublinie – 10000,00 zł).

W krótkim sprawozdaniu Prezes OSP Radawczyk Drugi Marcin Olszak przedstawił w zarysie historię jednostki oraz podziękował Druhom za zaangażowanie w działalność, a Druhowi Mirosławowi Żydkowi – Wójtowi Gminy za wyremontowanie strażnicy i zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ford Transit Kombi.  
W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Druh Prezes Jan Łopata podkreślił przeznaczanie od kilku lat dużych środków finansowych w budżecie gm. Konopnica na ochronę przeciwpożarową.
Z kolei Wiceprezes WFOśiGW w Lublinie Druh Lucjan Orgasiński gratulował strażakom z Radawczyka Drugiego nowego samochodu pożarniczego, a Wójtowi i Radzie Gminy podziękował za troskę o rozwój jednostek.
Sekretarz ZOP ZOSP w Lublinie M. Dziura życzył strażakom i władzom z gm. Konopnica dobrego roku 2014.
Pani Dyrektor Magdalena Urbaś z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie przekazała od Marszałka Województwa Lubelskiego Krzysztofa Hetmana na ręce Prezesa Jerzego Sieńko – „adres” z gratulacjami dla strażaków i życzeniami świątecznymi .
Po wystąpieniach gości ogłoszono wyniki „Konkursu nalewek” i wręczono wyróżnienia. Następnie Jury Konkursu „Karp po strażacku” ogłosiło wyniki III Edycji w 2 kategoriach: „Karp na zimno” i „Karp na gorąco”.
Poseł Jan Łopata przekazał Prezesowi OSP Radawczyk Drugi kluczyki i dokumenty nowego samochodu Ford Transit Kombi i życzył bezpiecznej jazdy. Następnie Ks. kan. K. Dobrowolski poświęcił samochód, a kierowca uruchomił sygnał świetlny i dźwiękowy pojazdu uprzywilejowanego. Trzeba przyznać z odrobiną dumy, że wyglądało to bardzo efektownie.
W następnym punkcie spotkania Wójt Gminy Mirosław Żydek złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczne zdrowia i pomyślności. Ks. proboszcz z Radawca Dużego pobłogosławił opłatek, a po wspólnym odśpiewaniu kolędy „Wśród nocnej ciszy” nastąpiło łamanie się opłatkiem i wzajemne składanie życzeń. Po zakończeniu części oficjalnej posiedzenia gospodarze jednostki OSP Radawczyk Drugi przygotowali obiad i poczęstunek strażacki dla wszystkich uczestników spotkania.
Życzymy strażakom z OSP Radawczyk Drugi dalszego rozwoju i sukcesów w działalności w Nowym – 2014 roku.  

Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 08:28, 17 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności