Uprzejmie informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Konopnica – część wschodnia obejmującego miejscowość STASIN

Uprzejmie informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Konopnica – część wschodnia obejmującego miejscowość STASIN wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 stycznia 2022 r. do 21 luty 2022 r. w Urzędzie Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127a, 21-030 Motycz,
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica w godzinach od 08:00 do 15:00 oraz przez jego udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopnica oraz na stronie internetowej www.konopnica.eu.

W związku z ponownym wyłożeniem  do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica – część wschodnia obejmującego miejscowość STASIN – dyskusja publiczna dotycząca rozwiązań przyjętych w projekcie planu
odbędzie się 10 lutego 2022 r. o godzinie 12:00

Data opublikowania: 16:00, 18 stycznia 2022

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności