Unijne Pożyczki dla Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” na mocy umowy zawartej z Agencją Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. prowadzi Placówkę (Punkt Obsługi Klienta), która obsługuje mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadających siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa lubelskiego zainteresowane uzyskaniem „pożyczki unijnej”.

W Biurze LGD „Kraina wokół Lublina” można uzyskać informacje związane z udzielaniem oraz obsługą pożyczek oraz złożyć dokumenty związane z uzyskaniem oraz rozliczaniem pożyczki.

Zapraszamy do kontaktu:

LGD „Kraina wokół Lublina”, ul. Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin,

tel. 81 532 30 65; 81 534 45 28,

e-mail:[email protected], www.krainawokollublina.pl

Krótka charakterystyka Produktu:

POŻYCZKA MAŁA

kwota pożyczki – do 250.000 zł
• oprocentowanie preferencyjne – 0,61%
• okres spłaty – do 5 lat
• karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy
• prowizja od udzielenia pożyczki – brak
• wkład własny – brak

 

POŻYCZKA DUŻA

kwota pożyczki od 250.000,01 zł do 1.000.000 zł
• oprocentowanie preferencyjne – 0,61%
• okres spłaty – do 8 lat
• karencja w spłacie kapitału – do 6 miesięcy
• prowizja od udzielenia pożyczki – brak
• wkład własny – brak

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną w kraju, podjęto działania mające na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa.

Wprowadzone zmiany w Pożyczce Dużej i Pożyczce Małej:

pożyczka w całości może zostać przeznaczona na sfinansowanie kapitału obrotowego zgodnie z przepisami prawa unijnego, w tym również kosztów bieżących związanych z prowadzeniem działalności przez MŚP
• możliwość przedłużenia o dodatkowe 6 miesięcy standardowej karencji w spłacie rat kapitałowych pożyczek
• możliwość wprowadzenia 6-miesięcznych wakacji kredytowych dla spłat rat kapitałowych lub kapitałowo-odsetkowych.

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia oraz wniosek o udzielenie pożyczki wraz z załącznikami zamieszczone są na stronie https://www.marr.com.pl/RPO_mala.html

Data opublikowania: 11:55, 3 sierpnia 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności