Tarcza antykryzysowa

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na działania związane z tarczą antykryzysową w 2021 roku pozyskał 6 244 833,00 zł.  Na dzień 5 maja 2021 roku zostało podpisanych 1844 umów na kwotę 5 544 951,24 zł, co stanowi 89% limitu. Ze wsparcia na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników skorzystało 51 pracodawców (56 umów) na kwotę 961 328,63 zł, 184 samozatrudnionych otrzymało środki na koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 1 047 720,00 zł. Pożyczkę otrzymało 43 mikroprzedsiębiorców  i 5 organizacji pozarządowych na łączną kwotę 225 902,61 zł.

W ramach powyższego wsparcia wnioski można składać do 10.06.2021r., jednakże w przypadku  dofinansowania do wynagrodzeń pracowników oraz kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników w związku z możliwością finansowania tylko do dnia 30.06.2021 wnioski złożone w maju mogą być na okres dwóch miesięcy, a w czerwcu na jeden miesiąc.

W ramach tarczy antykryzysowej w 2021 r. zostało rozszerzone przyznawanie dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie wydanych rozporządzeń. Dotacje obecnie są udzielane mikro lub małemu przedsiębiorcy, który na dzień 30 marca 2021 r. rodzaj przeważającej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD ) 2007 był zgodny z jednym z 65 kodów wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 26 lutego 2021 r. zmienionym rozporządzeniem z dnia 16 kwietnia 2021 r. oraz których przychód z tej działalności uzyskany w miesięcy poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub a analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r. Przedsiębiorca do dnia 31.08. 2021 r. może ubiegać o udzielenie dotacji maksymalnie pięciokrotnie, w zależności od kodu PKD rodzaju przeważającej działalności gospodarczej.

W ramach dotacji branżowej Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie na dzień 05.05.2021 roku podpisał  662 umowy (w tym 503 na podstawie rozporządzenia) na łączną kwotę 3 310 000,00 zł.

 

 

O co można się ubiegać ?

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19…, wprowadziła nowe formy pomocy oferowane przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, czy kościelnym osobom prawnym przez powiatowe urzędy pracy tj.:

Wnioski należy składać do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Data opublikowania: 15:21, 11 maja 2021

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności