Tańszy prąd dla przedsiębiorcy pod warunkiem złożenia oświadczenia u dostawcy do 30 listopada 2022

Aby korzystać z maksymalnej ceny prądu wynoszącej 785 zł/MWh, mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej, w terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. To pozwoli na niższe rachunki za prąd od 1 grudnia 2022 r. Warto zaznaczyć, że oświadczenia złożone po 30 listopada sprawi, że cena maksymalna zacznie obowiązywać od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2299).

Możliwość zastosowania ceny 785 zł/MWh wprowadzona została ustawą z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych, mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022r., poz. 2243). Gwarantowana cena maksymalna energii elektrycznej będzie stosowana przez sprzedawców energii do rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi, wśród których znajdują się podmioty użyteczności publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych

W przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych cena maksymalna wyniesie 693 zł/MWh i będzie obowiązywać po przekroczeniu rocznego limitu zużycia.

Obowiązujące limity dla zamrożenia cen prądu w 2023 r.:

  • 2000 kWh (osoby fizyczne w gospodarstwach domowych) – gospodarstwa domowe, które zużywają rocznie do 2 MWh prądu, nie mają obowiązku składania jakichkolwiek oświadczeń – obowiązuje ich cena według stawek z 2022 r.
  • 2600 kWh (dla osoby niepełnosprawnej i jej rodziny) – jest wymagane oświadczenie i dokumenty złożone najpóźniej do końca czerwca 2023r.
  • 3000 kWh (prowadzący gospodarstwa rolne i działy specjalne produkcji rolnej) – jest wymagane oświadczenie i dokumenty złożone najpóźniej do końca czerwca 2023r.

3000 kWh (posiadacz Karty Dużej Rodziny i jego rodzina) – jest wymagane oświadczenie i dokumenty złożone najpóźniej do końca czerwca 2023r..

Data opublikowania: 09:26, 25 listopada 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności