Szanowni Mieszkańcy!!!

Uprzejmie informujemy, iż w związku z obowiązkiem złożenia nowej deklaracji na odpady został wyznaczony dyżur w najbliższą środę tj. 22.01.2020r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Konopnica w godzinach 15:30-18:00.

Przypominamy, że 15 stycznia 2020r. upływa termin płatności za I kwartał 2020r. za odpady komunalne. Płatności dokonywać należy na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Konopnica Bank Spółdzielczy w Poniatowej Nr 14 8735 0007 4000 0008 2000 0660. W tytule przelewu należy wpisać: adres nieruchomości na której powstają odpady komunalne, imię i nazwisko właściciela nieruchomości lub osoby na którą była składana deklaracja, z dopiskiem „opłata za odpady” lub „opłata za śmieci”. Wpłat można również dokonywać u sołtysa wsi.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi z terenów nieruchomości zamieszkałych Gminy Konopnica od 1 stycznia 2020r. wynosi:

  • za odpady zbierane w sposób selektywny bez posiadania kompostownika 20zł/osobę/miesiąc (opłata podstawowa),
  • za odpady zbierane w sposób selektywny z posiadanym kompostownikiem 13zł/osobę/miesiąc (zwolnienie za kompostowanie bioodpadów wynosi 7zł/osobę/miesiąc opłaty podstawowej).

Data opublikowania: 10:00, 20 stycznia 2020

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności