Święto Strażaka i Jubileusz OSP Kozubszczyzna

W dniu 4 maja 2019r. odbyła się uroczystość Gminnego Święta Strażaka połączona z Jubileuszem 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubszczyźnie oraz włączeniem tej jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Po Mszy Świętej w kościele w Konopnicy w intencji strażaków, którą celebrowali ks. dziekan Jan Domański i ks. Marcin Turowski, kapelan gminny straży dalsza część uroczystości miała miejsce przed strażnicą OSP w Kozubszczyźnie. Po przeglądzie pododdziałów straży i wciągnięciu flagi na maszt Druh Przemysław Ciuraj, wiceprezes OSP Kozubszczyzna powitał strażaków z gminy Konopnica oraz zaproszonych gości. Przybyli m.in. : Druh Poseł Jan Łopata,Wiceprezes ZOW Związku, Pan Michał Marciniak – asystent reprezentujący posła do Parlamentu Europejskiego Druha Krzysztofa Hetmana, mł.bryg. Wojciech Miciuła z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie, z-ca Komendanta Miejskiego PSP st.kpt Rafał Goliszek, członek ZOW ZOSP RP Druh st.bryg. Mirosław Hałas,Wiceprezes ZOP ZOSP RP, Wójt Gminy Konopnica Druh Mirosław Żydek, wiceprezes ZOG Związku Druh Piotr Gołębiowski, dowódca JRG PSP w Bełżycach mł.bryg. Adam Pietrzak, Przewodniczący Rady Gminy Konopnica Druh Andrzej Duda, zastępca Wójta Gminy Pani Anna Olszak, Prezes ZOG Druh Jerzy Sieńko, K-t Gminny asp. Tomasz Wójcik, sekretarz ZOG Związku Druh Jerzy Wójtowicz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOG Związku Druh Grzegorz Szymański, radny z Kozubszczyzny Pan Kamil Piwowarczyk, pracownik biblioteki Pani Małgorzata Sulisz, która wykonywała zdjęcia z przebiegu uroczystości, sołtys wsi Kozubszczyzna Pani Maria Włodarczyk. Prezes OSP Kozubszczyzna Druh Marek Flis przedstawił historię jednostki, uwieńczoną włączeniem do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Następnie mł. bryg. Wojciech Miciuła z KW PSP w Lublinie wręczył na ręce prezesa OSP Kozubszczyzna Druha Marka Flisa decyzję o włączeniu jednostki do KSRG, podpisaną przez Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Suskiego. W dalszej części Wójt Gminy Druh Mirosław Żydek wręczył Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubszczyźnie okolicznościowe wydawnictwo z okazji 100-lecia powstania polskiego pożarnictwa oraz 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast prezes ZOG Druh Jerzy Sieńko wręczył prezesowi jednostki OSP Kozubszczyzna okolicznościowy dyplom. W punkcie dotyczącym wręczenia medali i odznak strażackich srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa został uhonorowany Druh Marek Flis, a brązowymi medalami Druhowie Adam Stelmaszek, Stanisław Stelmaszek, Jerzy Ostrowski i Zbigniew Matys. Medale wręczali Wiceprezes ZOW ZOSP RP W Lublinie, druh Poseł Jan Łopata i członek ZOW Druh Mirosław Hałas. Odznaki strażak wzorowy wręczono Druhnom i Druhom: Natalia Jastrzębska, Przemysław Ciuraj, Rafał Marczak, Daniel Pizun i Dariusz Ziemlewski. Odznaki wręczali Wiceprezes ZOP Związku Druh Mirosław Żydek i Członek ZOP Druh Piotr Gołębiowski. Medale za wysługę lat wręczyli Prezes ZOG Druh Jerzy Sieńko i Wiceprezes ZOG Druh Mirosław Żydek. Odznaki za wysługę 10 lat otrzymali Druhowie Rafał Gontarczyk i Paweł Staszewski, a za wysługę 5 lat Druhowie Krzysztof Gnaś i Jakub Kostrzewa. W wystąpieniach okolicznościowych zaproszeni goście z Lublina gratulowali strażakom z jednostki OSP Kozubszczyzna wspaniałych osiągnięć i dziękowali Wójtowi oraz Radzie Gminy w Konopnicy za realizację wielu inwestycji, w tym w zakresie ochrony przeciwpożarowej gminy. Głos zabierali wręczając listy gratulacyjne: poseł Druh Jan Łopata, Pan Michał Marcinak, asystent posła do Parlamentu Europejskiego Druha Krzysztofa Hetmana, mł. bryg. Wojciech Miciuła od Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Grzegorza Alinowskiego, z-ca K-ta Miejskiego PSP st.kpt. Rafał Goliszek od K-ta Miejskiego PSP bryg. Marka Fiutki.

Po części oficjalnej gospodarze uroczystości, strażacy z Kozubszczyzny zaprosili wszystkich przybyłych strażaków oraz gości na wspólny poczęstunek pod namiotami. Pogoda dopisała.

Uroczystość Jubileuszowa 50-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Kozubszczyźnie zapisała się jako znaczące i udane wydarzenie.

Świętowanie w Kozubszczyźnie, dnia 4 maja 2019r. przeszło już do historii, ale miłe wspomnienia i moc wrażeń pozostaną na długo w pamięci wszystkich uczestników.

Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 15:42, 29 maja 2019

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności