Świadczenie Wychowawcze 500+

W dniu 1 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2016 r. poz. 195 )

Na podstawie w/w ustawy rodziny będą mogły ubiegać się o 500,00 zł na dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia; na drugie i kolejne dziecko bez badania kryterium dochodowego, na pierwsze dziecko w rodzinie trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe, które wynosi
800,00 zł a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1 200,00 zł.

Pierwszym dzieckiem w rodzinie jest najstarsze dziecko do ukończenia 18 roku życia.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 roku do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.
Prawo do świadczeń od 1 kwietnia 2016 roku będą mogły uzyskać osoby, które złożą wniosek w okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy tj. do 1 lipca 2016 roku, wnioski złożone po tej dacie będą uprawniać do świadczeń od miesiąca, w którym wpłynął wniosek do organu właściwego.

Organ właściwy będzie miał trzy miesiące na rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Konopnicy – Dział Świadczeń Rodzinnych ( pokój nr 24 ) oraz dzwoniąc pod nr telefonu 815032289 i 815031081 w. 42
 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Data opublikowania: 11:26, 24 lutego 2016

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności