Środki na założenie działalności gospodarczej „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”

Projekt „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych, na podstawie umowy podpisanej z Województwem Lubelskim. Projekt oferuje wsparcie w postaci dotacji, warsztatów szkoleniowych oraz wsparcie pomostowe.
Wsparcie kierowane jest do 60 osób (30 kobiet i 30 mężczyzn) powyżej 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia w tym długotrwale bezrobotnych jak i posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego.
Celem projektu jest zwiększenie szans na rynku pracy 60 osób powyżej 30 roku życia poprzez kształtowanie postaw przedsiębiorczych do VII 2018r.
W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby posiadające zrejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przez przystąpienie do projektu lub korzystające równolegle z innych środków publicznych.
Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny! Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymogów określonych w regulowanie rekrutacji (REGULAMIN – do pobrania).
Organizatorzy zapewniają zwrot kosztów dojazdu na zajęcia, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz nabytych kwalifikacji. Dotację na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe dla 48 uczestników.
Projekt realizowany jest w terminie od 01.02.2017 r. do 31.08.2018 r.
Szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne: http://pomyslidotacja.pretender.pl/

Data opublikowania: 12:09, 17 lutego 2017

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności