Spotkania konsultacyjne dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027

Szanowni Państwo

Członkowie LGD „Kraina wokół Lublina”

Uprzejmie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” na lata 2023-2027 (LSR), wyznaczającej kierunki wsparcia w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej.

Zaproszenie skierowane jest  do mieszkańców obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” tj. gmin:  Bełżyce, Bychawa, Borzechów, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew, w tym: członków LGD „Kraina wokół Lublina”, lokalnych liderów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, ośrodków kultury, ośrodków pomocy społecznej, stowarzyszeń, fundacji, Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, lokalnych przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych przyszłością i rozwojem naszego obszaru.

Spotkania mają charakter otwarty. Przeprowadzone będą metodą warsztatów partycypacyjnych.

Tematem spotkań będzie:

* Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” z uwzględnieniem wyników przeprowadzonych badań i analiz dotyczących obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”.
* Analiza słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń związanych z obszarem LGD „Kraina wokół Lublina”
* Określenie grup oraz podmiotów szczególnie istotnych z punktu widzenia wsparcie kierowanego w ramach  podejścia  LEADER za pośrednictwem LGD „Kraina wokół Lublina”.
* Określenie kierunków rozwoju obszaru oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników zaplanowanych w LSR dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina na lata 2023-2027.
* Analiza obszarów tematycznych szczególnie istotnych w podejściu LEADER: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz tworzenie partnerstw w realizacji LSR.

Spotkania odbywać się będą na terenie każdej z gmin członkowskich LGD „Kraina wokół Lublina” według  zamieszczonego  poniżej  harmonogramu.

Będziemy wdzięczni za przybycie oraz rozpropagowanie niniejszej informacji wśród osób zainteresowanych działalnością LGD.

 

Harmonogram spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami

GMINA

MIEJSCE SPOTKANIA

TERMIN I GODZINA

1. Bełżyce 19. 07.2022, godz. 16:00 – 19:00
Centrum Usług Społecznych, Bełżyce,   ul. Fabryczna 2b, sala konferencyjna Ip.

2. Borzechów 26.07.2022, godz. 16:00 – 19:00
Gminna Biblioteka Publiczna, Borzechów 1, 24-224 Borzechów

3. Bychawa 21.07.2022, godz. 16:00 – 19:00
Bychawskie Centrum Kultury Marszałka,   J. Piłsudskiego 34, 23-100 Bychawa

4. Garbów
Dom Strażaka, 21-080 Garbów

5. Głusk 18.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
Urząd Gminy Głusk, ul. Rynek 1, Dominów,  20-388 Lublin

6. Jabłonna 02.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
Urząd Gminy Jabłonna
Jabłonna-Majątek 22,  23-114 Jabłonna-Majątek

7. Jastków  04.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
Urząd Gminy Jastków, ul. Chmielowa 3,  21-002 Panieńszczyzna

8. Konopnica 09.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
Urząd Gminy Konopnica, Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz

9.Krzczonów 11.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu,  ul. Żeromskiego 11, 23-110 Krzczonów

10. Niedrzwica Duża 16.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  w Niedrzwicy Dużej, ul. Lubelska 10, 24-220 Niedrzwica Duża

11. Niemce 02.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
Klub Seniora, ul. Parkowa 4, 21-025 Niemce

12.  Strzyżewice 23.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
Dworek Kołaczkowskich w Strzyżewicach, Strzyżewice 108, 23-107 Strzyżewice

13. Wólka 25.08.2022, godz. 16:00 – 19:00
Urząd Gminy Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Wólka

14. Wysokie 05.09. 2022, godz. 16:00 – 19:00
Biblioteka Gminna, Wysokie, ul. Rynek Jabłonowskich 3, 23-145 Wysokie

15. Zakrzew  07.09.2022, godz. 16:00 – 19:00
Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 26, 23-155 Zakrzew

Z poważaniem
Małgorzata Olechowska
Prezes LGD „Kraina wokół Lublina”

Data opublikowania: 09:10, 18 lipca 2022

Kategorie: Aktualności, Ogłoszenia

Inne Aktualności