„ZŁOTE GODY 2014”

W dniu 11 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Konopnica odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej parom małżeńskim obchodzącym jubileusze 50 – lat zawarcia związków małżeńskich, zwana potocznie jako „Złote Gody”.

Uroczystość otworzył i prowadził Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Konopnicy Krzysztof Ostrowski.

W bieżącym roku „Złote Jubileusze” obchodzili Państwo :

Teresa i Roman Cioć z Uniszowic,

Barbara i Hieronim Gołofit z Marynina,

Maria i Lech Mazur ze Stasina,

Zofia i Zygmunt Misztal z Motycza,

Bronisława i Józef Nowak z Konopnicy,

Anna i Marian Pleskot z Konopnicy,

Halina i Marian Żydek z Radawca Dużego,

Regina i Janusz Pikałło z Motycza Leśnego.

Po powitaniu Jubilatów i ich rodzin nastąpiło powitanie przybyłych gości w osobach :

Ks. kan. Stanisława Szatkowskiego, proboszcza parafii Motycz,

Ks. Adama Pendel, wikariusza z parafii Konopnica,

Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Jana Łopaty,

Pana Andrzeja Dudy – Przewodniczącego Rady Gminy,

Pana Mirosława Żydka – Wójta Gminy,

Pani Małgorzaty Sulisz – asystenta Wójta ds. kultury,

Pana Jerzego Wójtowicza – Kierownika USC,

P. Patrycji Kozieł – stażystki w Urzędzie Gminy.

Udekorowana odświętnie sala i stoły oraz obecność par Jubilatów oddawały podniosłą atmosferę tego dnia. Na spotkanie zaproszono profesjonalny zespół wokalno-muzyczny z Agencji Artystycznej w Lublinie, aby mógł się zaprezentować i uprzyjemnić uroczystość.

W swoim wystąpieniu Wójt Gminy Konopnica – Mirosław Żydek przypomniał słowa przysięgi małżeńskiej, definicje i zadania małżeństwa, podziękował Jubilatom za wspólne dokonania oraz życzył im dużo zdrowia, radości i szacunku ze strony najbliższych.

Poseł Jan Łopata życzył małżonkom z gminy Konopnica obchodzącym „Złote Gody” satysfakcji z przeżytych wspólnie lat w niełatwym okresie dziejów Polski oraz doczekania w zdrowiu i dostatku kolejnych jubileuszy.

Z kolei Ks. kan. Stanisław Szatkowski gratulował Jubilatom wspólnego trwania na „dobre i złe”. Poprowadził odnowienie przysięgi małżeńskiej oraz modlitwę w intencji Jubilatów.

Potem nastąpiła najważniejsza część spotkania, to jest dekoracja Jubilatów medalami

„Za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta RP, wręczanie dyplomów, upominków i kwiatów ufundowanych przez Wójta Gminy. Także Poseł Jan Łopata ufundował upominki dla Jubilatów z dedykacjami oraz listy okolicznościowe.

Dostojne pary małżeńskie występowały kolejno przed front, gdzie Wójt Gminy Mirosław Żydek, Poseł Jan Łopata i Przewodniczący Rady Andrzej Duda dekorowali Jubilatów medalami przyznanymi przez Prezydenta RP, wręczali legitymacje, dyplomy, upominki i bukiety czerwonych róż. Państwo Anna i Marian Pleskot z Konopnicy nie mogli przybyć do urzędu na uroczystość wręczenia medali. Życzymy im dużo zdrowia i pomyślności. Po wręczeniu medali wzniesiono toast lampką szampana za zdrowie i pomyślność wyróżnionych par małżeńskich, a zespół wokalno-muzyczny odegrał tradycyjne „Sto lat”. W imieniu Jubilatów głos zabrał Lech Mazur, który podziękował władzom gminy i osobiście Panu Wójtowi Mirosławowi Żydkowi za zaproszenie do urzędu, przygotowanie pięknej uroczystości i docenienie Jubilatów.

Jubilaci wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi zajęli miejsca przy zastawionym odświętnie stole. Smaczny poczęstunek przygotowała restauracja „Stary Młyn” z Bełżyc. Przy rozmowach, wspomnieniach oraz muzyce i śpiewie w wykonaniu zespołu muzycznego upłynął wspólnie spędzony czas. Utwory muzyczne nawiązywały do melodii z czasów młodości Państwa Jubilatów oraz do polskiej tradycji.

Kolejną miłą niespodzianką był wjazd na salę tortu okolicznościowego z napisem „Złote Gody”, a następnie jego krojenie i częstowanie Jubilatów oraz gości, przy kawie i herbacie. W takiej dostojnej, niecodziennej atmosferze śmietankowo-owocowy tort, kawa czy herbata smakują zupełnie inaczej, bo przypominają atmosferę tamtych tortów i wesel sprzed 50 lat.

Można było odnieść wrażenie, że Jubilaci, w otoczeniu najbliższych członków swoich rodzin, przedstawicieli dzieci i wnuków oraz władz gminy Konopnica i zaproszonych gości , w atmosferze wyjątkowych rocznic – byli dumni z dochowania przysięgi małżeńskiej, pomimo różnych przeciwności i trosk.

Pani Małgorzata Sulisz uwieczniała momenty dekoracji medalami oraz całego przebiegu uroczystości wykonując zdjęcia pamiątkowe, które zostaną przesłane Jubilatom na płytach DVD.

Miła atmosfera całego spotkania udzieliła się wszystkim obecnym i prawdopodobnie na długo pozostanie w pamięci Jubilatów.

A w przyszłym roku 2015 – swoje „Złote Jubileusze” będą obchodzić pary małżeńskie, które zawierały śluby cywilne w 1965 r., już można zadeklarować udział w uroczystości, która zapowiada się bardzo obiecująco i ciekawie.


Jerzy Wójtowicz

Data opublikowania: 14:19, 13 października 2014

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności