„Zasłużony dla Gminy Konopnica”


W dniu 29 czerwca 2012 r. w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Motyczu podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego wręczono medale „Zasłużony dla Gminy Konopnica”.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego zbiegła się z pożegnaniem Pani Jadwigi Młynarskiej wieloletniej Dyrektor Szkoły Podstawowej w Motyczu, która z końcem roku szkolnego przechodzi na emeryturę. Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek wręczając medal „Zasłużony dla Gminy Konopnica” podziękował Pani Dyrektor za wszystkie lata pracy w szkole oraz za przekazaną wiedzę i doświadczenie. Wymienił zasługi dla szkoły i środowiska lokalnego, dzięki którym uhonorowano zaszczytnym wyróżnieniem długoletnią działalność Pani Jadwigi Młynarskiej na rzecz Gminy Konopnica.  

Drugi medal otrzymał ksiądz kanonik Józef Dmochowski, który przez 40 lat swojej pracy kapłańskiej jako proboszcz parafii a następnie rezydent dał się poznać jako oddany parafianom kapłan, dobry gospodarz i organizator. Czas posługi kapłańskiej ks. Józefa Dmochowskiego w parafii Motycz przypadł na trudne lata przemian ustrojowych, jednak głęboka wiara, serdeczność i życzliwość wobec ludzi pozwoliła zjednoczyć parafian i wyczulić na potrzeby innych. Praca duszpasterska ks. Dmochowskiego zawsze była wysoko oceniana przez społeczność lokalną. Od roku 2001, kiedy przeszedł na emeryturę i został rezydentem w parafii Motycz służy nadal swoją pomocą i radą wiernym a także kolejnym proboszczom.  

Serdecznie gratulujemy Wyróżnionym.  

Data opublikowania: 11:51, 5 lipca 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności