„Cyfrowa Szkoła”Szkoły Podstawowe w Stasinie i Konopnicy otrzymały sprzęt komputerowy w ramach rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”

29 szkół z terenu województwa lubelskiego zakwalifikowało się do realizacji rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) „Cyfrowa szkoła". W gronie placówek zakwalifikowanych do rządowego programu znalazły się dwie placówki z terenu naszej gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Stasinie oraz Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy.
W zamian za otrzymane wsparcie finansowe na wyposażenie szkół i uczniów w nowoczesne pomoce dydaktyczne, szkoły będą zobowiązane wykonać – w trakcie trwania programu pilotażowego – określone w programie zadania związane m.in.
z doskonaleniem nauczycieli w zakresie stosowania Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w procesie nauczania oraz prowadzeniem lekcji z wykorzystaniem TIK. Program realizowany będzie w formie pilotażu do sierpnia 2013 roku.

Zdaniem dyrektorów szkół podstawowych mgr Anieli Sobolewskiej i mgr Jacka Wójcika, dzięki udziałowi w programie szkoły uzyskają możliwość unowocześnienia bazy technologicznej, a nauczyciele zdobędą nowe umiejętności i kompetencje pozwalające w sposób bardziej interesujący prowadzić zajęcia z uczniami. Program został przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji. Wsparcia finansowego w postaci wkładu własnego na zakup sprzętu oraz przeprowadzenie procedur przetargowych udzielił Wójt Gminy Mirosław Żydek oraz pracownicy Urzędu Gminy Konopnica.

Data opublikowania: 10:04, 2 listopada 2012

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności