,,Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”


Uprzejmie informujemy, iż od dnia 21 lipca 2015 r. (wtorek) w województwie lubelskim rozpoczyna się konserwacja dostarczonych w ramach projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" w 2012 r. zestawów komputerowych.

Zakres konserwacji będzie obejmował:

a) Konserwację jednostki centralnej PC: mycie obudowy, czyszczenie (odkurzenie) otworów wentylacyjnych i styków urządzeń we/wy (portów USB, DSub itp), przy otwartej obudowie czyszczenie (odkurzenie) wentylatorów obudowy, procesora, zasilacza, wydmuchiwanie (odkurzenie) zanieczyszczeń ze wszystkich dostępnych elementów elektronicznych, sprawdzenie mocowań kart, czyszczenie napędów DVD), wyczyszczenie przewodów, testowanie podstawowych podzespołów jednostki centralnej;

b) Konserwację monitora LCD: mycie obudowy, wyczyszczenie ekranu, dezynfekcja, czyszczenie otworów wentylacyjnych, wydmuchiwanie zanieczyszczeń ze wszystkich dostępnych elementów ekolektronicznych, testowanie podstawowych parametrów monitora;

c) Konserwację klawiatury: odkurzanie i wydmuchiwanie klawiatury, usuwanie zanieczyszczeń z obudowy, wyczyszczenie zewnętrznej obudowy i klawiszy, dezynfekcja, wyczyszczenie kabla;

d) Konserwację myszki: wyczyszczenie obudowy zewnętrznej, wyczyszczenie kabla, dezynfekcja;

e) Przetestowanie stabilności i poprawności działania wszystkich zestawów komputerowych po wykonaniu konserwacji;

f) Zamawiający wymaga, aby konserwacja sprzętu komputerowego odbywała się w miejscu instalacji komputerów. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego kosztami dojazdu do miejsca wykonywania usługi;

g) Przygotowania dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej konserwacji: co najmniej 5 zdjęć w postaci elektronicznej w formacie JPG lub równoważnym z każdej jednostkowej konserwacji (zdjęcie wnętrza jednostki centralnej, zdjęcia monitora, klawiatury, myszki, zewnętrznej obudowy jednostki centralnej – zdjęcia po wykonanej konserwacji itp.)

W/w zakres będzie wykonywała firmaEXON Computer Systems Andrzej Jassowicz Spółka Komandytowa.

O terminach konserwacji na terenie naszej gminy zostaną Państwo poinformowani telefonicznie lub listownie.
Projekt
"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" w gminie Konopnica obejmuje 52-óch beneficjentów.

Lokalny koordynator projektu:
Adam Misztal

"Dotacje na Innowacje" "Inwestujemy w Waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Data opublikowania: 13:02, 21 lipca 2015

Kategorie: Aktualności

Inne Aktualności