Przebudowa drogi nr 106955L stanowiącej uzupełnienie sieci dróg Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego od km 0+00,00 do km 0+670 w miejscowości Marynin