„Przebudowa drogi gminnej nr 106967 L od km 0+000 do km 1+746 w miejscowości Zemborzyce Wojciechowskie”

 

PRZEBUDOWANO DROGĘ GMINNĄ NR 106976 L OD KM 0+000 DO KM 1+746 W MIEJSCOWOŚCI ZEMBORZYCE WOJCIECHOWSKIE. DŁUGOŚĆ DROGI PO PRZEBUDOWIE – 1746 MB. W RAMACH PRZEBUDOWY DROGI WYKONANO: JEZDNIĘ BITUMICZNĄ O SZEROKOŚCI 5,5 M, LEWOSTRONNE UTWARDZONE POBOCZE ASFALTOWE O DŁUGOŚCI 1735 MB I SZEROKOŚCI 1,5 M ORAZ PRAWOSTRONNE UMOCNIONE KRUSZYWEM ŁAMANYM NA DŁUGOŚCI 1746 MB I SZEROKOŚCI 0,75 M, OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME, USTAWIONO BARIERY DROGOWE NA DOJAZDACH DO PRZEPUSTU, WYKONANO PERONY PRZYSTANKOWE O NAWIERZCHNI Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ, PRZEBUDOWANO SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ GMINNĄ NR 106975 L (1+746) I DROGĄ POWIATOWĄ 2264 L (KM 0+000).