„Przebudowa drogi gminnej nr 106967 L od km 0+000 do km 1+746 w miejscowości Zemborzyce Wojciechowskie”